Logo
My Journal
Blog

Timeline

Blog

1 Comments
    • tinay
      Jun 5, 2008 at 7:13 PM / Reply

      since i cunt (haha) understand anything sa mga techy posts, naglumpat ko diri. pagkaun!!! i looove tortang talong and any menu which involves “talong” 😉 maayo ni kay may bag-o ko nga eksperimentuhan. galuto ka? hhmmm..diin ni iya in-full na recipe?

Leave A Comment