Logo
My Journal
Tag

deal or no deal show

Tag

deal or no deal

KRIS: Magandang gabi, mga kapamilya. Sa game show na ito, importante ang sagot sa nag-iisang katanungang, ‘Deal or No Deal?’ Ang ating player ngayong gabi ay walang iba kundi ang fastest-rising household services manager na si Inday! [Umentra si Inday at nagpalakpakan ang mga tao.] KRIS: Ok, I...

Continue reading ...